Author : NATRADA NATRADA

15 Posts - 0 Comments
โครงการ

4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์

NATRADA NATRADA
โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส โดยที่น้องๆ ยังอยู่กับครอบครัวของตนเอง...
โครงการ

5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน

NATRADA NATRADA
โครงการบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังไม่พร้อมกลับสู่สังคม จะมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และหัตถกรรม...
โครงการ

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA
นับเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชีย สำหรับศูนย์เยาวชนแห่งนี้ เด็กๆ จะต้องฝึกการดูแลตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม...
โครงการ

7. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA
นับเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชีย สำหรับศูนย์เยาวชนแห่งนี้ เด็กๆ จะต้องฝึกการดูแลตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม...