โครงการ “สะพานแห่งความหวัง” สะพานเล็กที่มั่นคงเพื่ออนาคตของหนูน้อย สำหรับบางคนอาจจะไม่ต้องไขว่คว้าเพราะมีผู้กำหนดหรือสร้างสะพานเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนั่นคือพ่อแม่ที่เป็นผู้ปูทางไว้ให้ไม่มากก็น้อย แต่สำหรับเด็กกำพร้าที่ คามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร์ ระยอง นอกจากจะไม่มีพ่อแม่คอยประคับประคองแล้ว หนูน้อยเหล่านี้ยังได้รับเชื้อเอชไอวีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอีกด้วย“ สะพานแห่งความหวัง “ของเขาจึงค่อนข้างเลือนรางและขุ่นมัว

เราทุกคนในสังคมควรเป็นเสมือนสะพานที่พร้อมจะให้เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีก้าวเดินผ่านไปเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทาง ณ ที่นั่นเด็ก ๆ ทุกคนจะได้พบ“ ความหวัง” อันเป็นสิ่งที่พวกเขาวาดไว้ถึงอนาคตที่ดีที่รู้ว่าชีวิตตนเองมีคุณค่าเทียบเท่ากับชีวิตอื่น ๆ ความรู้สึกดี ๆ ที่อยู่ลึก ๆ ในใจของเด็กจะเป็นดั่งพลังนำพาชีวิตเด็กให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีขอบเขตโดยอาศัยความรักและความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม

ขอเชิญร่วมเป็นผู้สร้าง“ สะพานแห่งความหวัง” ให้กับเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยการอุปการะเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในความดูแลของศูนย์คามิลเลียนฯ ระยองเพียงเดือนละ 100 บาท / คน ความอนุเคราะห์ของท่านจะนำมาสมทบทุนในเรื่อง ยา/ค่ารักษาพยาบาล, ค่าอาหาร, การศึกษาและอุปกรณ์การเรียน เงินที่ได้รับจากผู้อุปการะจะถูกนำไปรวมกับเงินของผู้อุปการะท่านอื่น เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ยาต้านไวรัสเพื่อให้เด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จนสามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้ในที่สุด

การตัดสินใจอุปการะเด็กของท่านไม่มีการ จำกัด จำนวนเด็ก หรือระยะเวลาในการอุปการะ หากท่านต้องการยุติการอุปการะสามารถแจ้งให้ทางศูนย์คามิลเลียนฯ ระยองทราบได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและกำลังทรัพย์ของท่าน แต่การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสคนหนึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาทางศูนย์คามิลเลียนฯ ระยองจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านให้การอุปการะอย่างต่อเนื่อง

จำนวนเงินสำหรับอุปการะจำนวนเด็กที่ต้องการอุปการะวิธีการชำระเงิน
100 บาท / 1 เดือนท่านสามารถเลือกได้ชำระเป็นเงินสด
600 บาท / 6 เดือนตามความต้องการชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
1,200 บาท / 1 ปีตัดผ่านบัตรเครดิต

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อสนับสนุนโครงการ

  1. ใบเสร็จรับเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรับใบเสร็จในทุกเดือน หรือจัดส่งทุกสิ้นปี
  2. Newsletter ข่าวคราวของเด็กๆ ผ่านทาง Line Official
  3. การ์ดอวยพรวันเกิดจากเด็กๆ ในทุกปี
  4. ความอิ่มอกอิ่มใจ ที่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สนับสนุนโครงการ กรุณาเพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน