เหลือหนูขอ

โครงการแบ่งปันของมือสอง

เหลือ ใช้จากพี่ๆ

หนู ใช้ต่อได้

ขอ แบ่งปันได้ไหม

คอมพิวเตอร์มือ 1 หรือ มือ 2 พร้อมอุปกรณ์

เพิ่มเพื่อน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม