คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

เป็นศูนย์ฯ ที่ทำงานเรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออก ที่มีการทำงานแบบองค์รวม ทั้งงานด้านสงเคราะห์ ดูแลอภิบาล ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและศักยภาพให้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งครอบครัว และลูกๆ ของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิต อีกทั้งอบรมให้ความรู้เรื่องเพศและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพื่อลดการรังเกียจและลดการติดเชื้อรายใหม่

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน ภายใต้จิตตารมณ์ของนักบุญคามิลโล เด แลลลิส (ผู้ก่อตั้งคณะ) ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรัก ดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังป่วยหนัก และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วย แม้ต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการครบ 25 ปี ในวันที่ 29 มกราคม 2564

เกี่ยวกับเรา

ประวัตินักบุญคามิลโล เด แลลลิส (ผู้ก่อตั้ง)
ประวัตินักบุญคามิลโล เด แลลลิส ผู้ก่อตั้งคณะผู้รับใช้ผู้ป่วย (ค.ศ. 1550 - 1614) ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชคามิลเลียน องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย นักบุญคามิลโล เด แลลลิส เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1550 ที่ประเทศอิตาลี ช่วงชีวิตเยาว์วัยท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างเสเพล ภายหลังจากสูญเสียบิดาและมารดา ท่านได้สมัครเป็นทหาร และด้วยนิสัยชอบเล่นการพนันทำให้ต้องออกจากกองทัพ

ในที่สุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1575 (วันฉลองแม่พระถือศีลชำระ) ท่านได้สำนึกตัวและกลับใจอย่างเด็ดขาด แต่เนื่องจากบาดแผลที่ข้อเท้าทำให้ท่านต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ในกรุงโรม ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เองที่ท่านได้ประกอบเมตตาจิตอุทิศตนรับใช้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ค.ศ.1586 พระสันตะปาปาซิสโตที่ 5 รับรองชื่อคณะอย่างเป็นทางการคือ "คณะผู้รับใช้ผู้ป่วย" และให้ใช้กางเขนแดงเป็นเครื่องหมายของคณะ ซึ่งหมายถึง ความเสียสละ และเมตตาจิต

ปัจจุบัน คณะนักบวชคามิลเลียนได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ ท่านนักบุญคามิลโลในการรักและรับใช้ผู้ป่วย ภายใต้จิตตารมณ์คือ "อุทิศตนเองในการดูแลรับใช้ผู้ป่วย และผู้ยากไร้ ด้วยความรัก ดุจความรักของมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังป่วยหนัก"

ความเป็นมา
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เดิมตั้งอยู่ในซอยเรวดีมีชื่อว่าศูนย์บรรเทาใจ ซึ่งทำหน้าที่ให้ บริการที่พักชั่วคราวแก่ผู้ป่วยเอดส์และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อฯ และสมาชิกในครอบครัว โดยมีบาทหลวงโจวันนี คอนตาริน เป็นผู้อำนวยการ แต่ด้วยเหตุที่ว่าศูนย์บรรเทาใจตั้งอยู่ใจกลางชุมชนและชาวบ้านในชุมชนไม่มีความรู้เรื่องโรคเอดส์อย่างแท้จริง จึงเกิดการรวมตัวกันต่อต้านศูนย์ฯ โดยการประท้วงให้มีการย้ายศูนย์ฯ ออกจากพื้นที่ชุมชน มีการลอบวางระเบิด และมีการลอบยิง หลังจากนั้น "ศูนย์บรรเทาใจ" ได้ปิดทำการลงและย้ายมาเปิดศูนย์ฯ แห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง บนพื้นที่ของ "มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย" โดยใช้ชื่อว่า คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2539 เริ่มแรกมีอาคารสองหลังคือ อาคารผู้ป่วยฯ และอาคารแม่และเด็ก
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้การศึกษาและอบรมแก่สาธารณชน เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และพัฒนาทักษะ
การสื่อสารในการดูแลและ สนับสนุนค้ำจุนผู้ป่วย

• เพื่ออภิบาล ดูแล สนับสนุนช่วยเหลือคนอนาถา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS

• เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อฯ ให้ได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
การศึกษาและให้การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

• เพื่อจัดหาการบริการให้คำปรึกษาโดยตรงและผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้ง
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ
เอกชนร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้ป่วยเอดส์และยากจนไม่มีที่พักอาศัยถูกปฏิเสธจากครอบครัวและสังคมที่ต้องการการดูแล

• เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี/เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

• ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยที่
เป็นโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่บ้านของตัวเอง

• นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ที่ได้รับการอบรมซึ่งมาจาก
จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

ที่อยู่

1/1 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์

+66 3868 5480, +66 3869 1480
Fax +66 3869 1548

E-mail

cscrayon@loxinfo.co.th, prcamillian@gmail.com

messenger

ติดต่อเราได้ง่ายขึ้น

@cscrayong

ติดต่อเราได้ง่ายขึ้น

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี (.pdf)

ปี 2017 - 2020