หากท่านต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ และผู้ป่วยเอดส์ที่ยากไร้และถูกทอดทิ้ง

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี 229 – 1 – 29336 – 3

ชื่อบัญชีมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

การบริจาคทางศูนย์สามารถออกใบเสร็จรับเงินสำหรับลดหย่อนภาษีในประเทศไทยได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://www.facebook.com/csc.rayong/inbox
เงินของท่านจะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆ และผู้ป่วยฯ ดังนี้
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดได้ที่หน้า Home)

   - ทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของทางศูนย์ฯ
   - ค่าน้ำ, ค่าไฟ สาธารณูปโภค
   - ค่าอาหารประจำวัน (3 มื้อหลัก 1 มื้ออาหารว่าง) สำหรับเด็กๆ และผู้ป่วยฯ
   - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีสุขภาพแข็งแรง เตรียมพร้อมที่จะกลับสู่สังคม
   - ค่าใช้จ่ายด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี, โครติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
   - ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเยี่ยมบ้าน สำหรับผู้ป่วยฯ ที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยจะมีการลงเยี่ยมเพื่อติดตามและประเมินผล
https://www.youtube.com/watch?v=0PZCucuiM94