กิจกรรม ข่าว

ฉีดวัคซีน COVID-19

We’re vaccinated ♥
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เด็กๆ และผู้ป่วยฯ ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่อำนวยความสะดวกให้กับทางศูนย์ฯ

แผนที่การเดินทาง

Related posts

⊗ เตือนภัย บุคคลแอบอ้างไปเก็บกล่องรับบริจาค ⊗

NATRADA NATRADA

เด็กๆ เกี่ยวข้าว

NATRADA NATRADA

บริษัท กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ จำกัด

NATRADA NATRADA

Leave a Comment