กิจกรรม ข่าว

ฉีดวัคซีน COVID-19

We’re vaccinated ♥
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เด็กๆ และผู้ป่วยฯ ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่อำนวยความสะดวกให้กับทางศูนย์ฯ

แผนที่การเดินทาง

Related posts

Covid-19

NATRADA NATRADA

ผ้าป่า 3 กอง (สวนเอเดน)

NATRADA NATRADA

รางวัลประชาบดี และรางวัลมิตรภาพบำบัด

NATRADA NATRADA

Leave a Comment