ข่าว

ขอรับบริจาคยาสามัญ มิถุนายน 2564

📣📣ยาสามัญที่ต้องการเดือนมิถุนายน 2564

ท่านใดมีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือให้กับศูนย์คามิลเลียน สามารถส่งสิ่งของบริจาคมาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือนำาบริจาคได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

📍ที่อยู่ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 1/1 ซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร.038 685 480

เรารอความช่วยเหลือจากท่าน ขอขอบพระคุณในน้ำใจของทุกท่าน

Related posts

สิ่งของที่ขอรับบริจาคในเดือนมิถุนายน 2564

NATRADA NATRADA

⊗ ประกาศปิดศูนย์ฯ ชั่วคราว ⊗

NATRADA NATRADA

ขอรับบริจาคอาหารสด

NATRADA NATRADA

Leave a Comment