กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนา EF (Executive Functions) สำหรับเด็ก

EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งความสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกชี้แล้วว่า สำคัญกว่า IQ

 

ทั้งนี้ มีงานวิจัยชัดเจนว่า ช่วงวัย 3-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียน วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แม้จะยังพัฒนาได้ แต่ก็จะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงปฐมวัย

 

ทางศูนย์ฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ EF ที่จะทำให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพจึงได้จัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ มาช่วยจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

Related posts

เด็กๆ เกี่ยวข้าว

NATRADA NATRADA

วันสงกรานต์

NATRADA NATRADA

Run for Kids #6

NATRADA NATRADA

Leave a Comment