ข่าว

สิ่งของที่ขอรับบริจาคในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

📣📣สิ่งของที่ขาดแคลนและต้องการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ท่านใดมีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือให้กับศูนย์คามิลเลียน สามารถส่งสิ่งของบริจาคมาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

📍ที่อยู่ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 1/1 ซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร.038 685 480

เรารอความช่วยเหลือจากท่าน ขอขอบพระคุณในน้ำใจของทุกท่าน

Related posts

ปลูกผักสวนครัวลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง

NATRADA NATRADA

Covid-19

NATRADA NATRADA

World Aids Day 2020

NATRADA NATRADA

Leave a Comment