ข่าว

สิ่งของที่ขอรับบริจาคในเดือนมิถุนายน 2564

📣📣สิ่งของที่ขาดแคลนและต้องการในเดือนมิถุนายน 2564

ท่านใดมีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือให้กับศูนย์คามิลเลียน สามารถส่งสิ่งของบริจาคมาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

📍ที่อยู่ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 1/1 ซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร.038 685 480

เรารอความช่วยเหลือจากท่าน ขอขอบพระคุณในน้ำใจของทุกท่าน

Related posts

บริษัท กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ จำกัด

NATRADA NATRADA

⊗ ประกาศปิดศูนย์ฯ ชั่วคราว ⊗

NATRADA NATRADA

⊗ เตือนภัย บุคคลแอบอ้างไปเก็บกล่องรับบริจาค ⊗

NATRADA NATRADA

Leave a Comment