กิจกรรม

รางวัลประชาบดี และรางวัลมิตรภาพบำบัด

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รับรางวัลประชาบดี จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2557

ได้รับรางวัลองค์กรและทีมงานวนับสนุนมิตรภาพบำบัดดีเด่น ระดับเขต ในกิจกรรมมหกรรมสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ประเภทผู้ป่วย อาสาสมัครมิตรภาพบำบัด ระดับเขต ปี 2557

Related posts

วันสงกรานต์

NATRADA NATRADA

ผ้าป่า 3 กอง (สวนเอเดน)

NATRADA NATRADA

เด็กๆ เกี่ยวข้าว

NATRADA NATRADA

Leave a Comment