โครงการ

7. โครงการเยี่ยมบ้าน-งานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์

ให้การสงเคราะห์ปรับแก้พฤติกรรมและส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้เข้าถึงระะบบรักษาสุขภาพ การศึกษา อาชีพ รวมถึงเตรียมความพร้อมและศักยภาพของผู้รับการสงเคราะห์ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตด้วยตนเองในสังคม

Related posts

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

NATRADA NATRADA

6. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน

NATRADA NATRADA

8. งานอภิบาล

NATRADA NATRADA

Leave a Comment