โครงการ

7. โครงการเยี่ยมบ้าน-งานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์

ให้การสงเคราะห์ปรับแก้พฤติกรรมและส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้เข้าถึงระะบบรักษาสุขภาพ การศึกษา อาชีพ รวมถึงเตรียมความพร้อมและศักยภาพของผู้รับการสงเคราะห์ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตด้วยตนเองในสังคม

Related posts

3. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

NATRADA NATRADA

2. โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

NATRADA NATRADA

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

NATRADA NATRADA

Leave a Comment