คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

เป้าหมายการรับบริจาคภายในปี 2564

กองทุนอาหาร (1,945,000 บาท/ปี)

สมทบทุนกองทุนอาหารสำหรับเด็กๆ และผู้ป่วยฯ
 • วัตถุดิบสำหรับทำอาหาร (1,277,500 บาท/ปี)32.3%
 • แก๊สหุงต้ม (120,000 บาท/ปี)0%
 • อาหารว่าง (547,500 บาท/ปี)0%

ทุนการศึกษา (2,000,000 บาท/ปี)

สนับสนุนค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ทุกด้านของการศึกษา รวมไปถึงฝึกทักษะอาชีพ
 • ค่าเล่าเรียน13%

ค่าสาธารณูปโภค (1,344,000 บาท/ปี)

ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
 • ค่าน้ำ+ไฟ (1,020,000 บาท/ปี)22%
 • ค่าเดินทาง/ยานพาหนะ พาเด็กๆ และผู้ป่วยไปโรงพยาบาล (144,000 บาท/ปี)0%
 • ค่าอินเตอร์เน็ตและอื่นๆ สำหรับเรียนออนไลน์ (180,000 บาท/ปี)0%

กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภาวะพิการร่วมด้วย (648,400 บาท/ปี)

 • ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แบบเทปกาว (488,400 บาท/ปี)12.9%
 • ยาสามัญต่างๆ (36,000 บาท/ปี)0%
 • กิจกรรมสันทนาการ (24,000 บาท/ปี)0%
 • กองทุนส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ติดเชื้อเอชไอวี (100,000 บาท/ปี)16%

กิจกรรม

ข่าว ประชาสัมพันธ์
โครงการ

โครงการช่วยเหลือ

ที่อยู่

1/1 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์

+66 3868 5480, +66 3869 1480
Fax +66 3869 1548

E-mail

cscrayon@loxinfo.co.th, prcamillian@gmail.com

messenger

ติดต่อเราได้ง่ายขึ้น

@cscrayong

ติดต่อเราได้ง่ายขึ้น

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี (.pdf)

ปี 2017 - 2020