คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

เป็นศูนย์ฯ ที่ทำงานเรื่องเอชไอวี/เอดส์ เพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออก ที่มีการทำงานแบบองค์รวม ทั้งงานด้านสงเคราะห์ ดูแลอภิบาล ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและศักยภาพให้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งครอบครัว และลูกๆ ของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิต อีกทั้งอบรมให้ความรู้เรื่องเพศและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพื่อลดการรังเกียจและลดการติดเชื้อรายใหม่

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน ภายใต้จิตตารมณ์ของนักบุญคามิลโล เด แลลลิส (ผู้ก่อตั้งคณะ) ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรัก ดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังป่วยหนัก และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วย แม้ต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต

กิจกรรม

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับเรา

ประวัตินักบุญคามิลโล เด แลลลิส (ผู้ก่อตั้ง)
ประวัตินักบุญคามิลโล เด แลลลิส ผู้ก่อตั้งคณะผู้รับใช้ผู้ป่วย (ค.ศ. 1550 - 1614) ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชคามิลเลียน องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย นักบุญคามิลโล เด แลลลิส เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1550 ที่ประเทศอิตาลี ช่วงชีวิตเยาว์วัยท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างเสเพล ภายหลังจากสูญเสียบิดาและมารดา ท่านได้สมัครเป็นทหาร และด้วยนิสัยชอบเล่นการพนันทำให้ต้องออกจากกองทัพ

ในที่สุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1575 (วันฉลองแม่พระถือศีลชำระ) ท่านได้สำนึกตัวและกลับใจอย่างเด็ดขาด แต่เนื่องจากบาดแผลที่ข้อเท้าทำให้ท่านต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ในกรุงโรม ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เองที่ท่านได้ประกอบเมตตาจิตอุทิศตนรับใช้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ค.ศ.1586 พระสันตะปาปาซิสโตที่ 5 รับรองชื่อคณะอย่างเป็นทางการคือ "คณะผู้รับใช้ผู้ป่วย" และให้ใช้กางเขนแดงเป็นเครื่องหมายของคณะ ซึ่งหมายถึง ความเสียสละ และเมตตาจิต

ปัจจุบัน คณะนักบวชคามิลเลียนได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ ท่านนักบุญคามิลโลในการรักและรับใช้ผู้ป่วย ภายใต้จิตตารมณ์คือ "อุทิศตนเองในการดูแลรับใช้ผู้ป่วย และผู้ยากไร้ ด้วยความรัก ดุจความรักของมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังป่วยหนัก"

ความเป็นมา
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เดิมตั้งอยู่ในซอยเรวดีมีชื่อว่าศูนย์บรรเทาใจ ซึ่งทำหน้าที่ให้ บริการที่พักชั่วคราวแก่ผู้ป่วยเอดส์และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อฯ และสมาชิกในครอบครัว โดยมีบาทหลวงโจวันนี คอนตาริน เป็นผู้อำนวยการ แต่ด้วยเหตุที่ว่าศูนย์บรรเทาใจตั้งอยู่ใจกลางชุมชนและชาวบ้านในชุมชนไม่มีความรู้เรื่องโรคเอดส์อย่างแท้จริง จึงเกิดการรวมตัวกันต่อต้านศูนย์ฯ โดยการประท้วงให้มีการย้ายศูนย์ฯ ออกจากพื้นที่ชุมชน มีการลอบวางระเบิด และมีการลอบยิง หลังจากนั้น "ศูนย์บรรเทาใจ" ได้ปิดทำการลงและย้ายมาเปิดศูนย์ฯ แห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง บนพื้นที่ของ "มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย" โดยใช้ชื่อว่า คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2539 เริ่มแรกมีอาคารสองหลังคือ อาคารผู้ป่วยฯ และอาคารแม่และเด็ก
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้การศึกษาและอบรมแก่สาธารณชน เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และพัฒนาทักษะ
การสื่อสารในการดูแลและ สนับสนุนค้ำจุนผู้ป่วย

• เพื่ออภิบาล ดูแล สนับสนุนช่วยเหลือคนอนาถา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS

• เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อฯ ให้ได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
การศึกษาและให้การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

• เพื่อจัดหาการบริการให้คำปรึกษาโดยตรงและผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้ง
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ
เอกชนร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้ป่วยเอดส์และยากจนไม่มีที่พักอาศัยถูกปฏิเสธจากครอบครัวและสังคมที่ต้องการการดูแล

• เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี/เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

• ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยที่
เป็นโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่บ้านของตัวเอง

• นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ที่ได้รับการอบรมซึ่งมาจาก
จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการ

ข้อมูลเอชไอวี/เอดส์

โครงการช่วยเหลือ


ที่อยู่

1/1 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์

+66 3868 5480, +66 3869 1480
Fax +66 3869 1548

E-mail

cscrayon@loxinfo.co.th, prcamillian@gmail.com

messenger

ติดต่อเราได้ง่ายขึ้น

@cscrayong

ติดต่อเราได้ง่ายขึ้น

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี (.pdf)

ปี 2017 - 2020