• โครงการ > โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง

ผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคฉวยโอกาส หรือโรคแทรกซ้อนให้หายขาด แต่เชื้อเอชไอวีที่ไม่สามารถรักษาได้ยังมีอยู่คนกลุ่มนี้ทางแพทยผู้รักษา์ให้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน แต่ด้วยอาการของโรคฉวยโอกาสที่แสดงอาการอย่างชัดเจนทำให้คนในครอบครัว ชุมชนและสังคม ที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างแท้จริงมีความกลัว ไม่กล้าที่จะอยู่ร่วมกับผู้ป่วย แสดงอาการรังเกียจไม่เหลียวแล และทอดทิ้งซ้ำเติมความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจการจัดสถานที่ ที่มีบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน มีผู้ดูแลเอาใจใส่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ดูแลเอาใจใส่ถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตจะทำให้เขามีความสุข และจากไปอย่างสงบอย่างที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยทางศูนย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ป่วยเอดส์ที่ขาดการเหลียวแล และถูกทอดทิ้งเป็นอย่างดี