• โครงการ

มีทั้งหมด 7 โครงการ
19/08/2012
เด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจาก คามิลเลียน ระยอง คือเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่ บิดา มารดา ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือเสียชีวิต แต่ยังอาศัยอยู่กับครอบครัว

19/08/2012
ผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคฉวยโอกาส หรือโรคแทรกซ้อนให้หายขาด แต่เชื้อเอชไอวีที่ไม่สามารถรักษาได้ยังมีอยู่คนกลุ่มนี้ ทางแพทยผู้รักษา ให้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

18/08/2012
เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 เรามีเด็กกำพร้าซึ่งติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์มากกว่า 50 คน วัตถุประสงค์ของเรา เพื่อช่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับยาต้านไวรัส การศึกษา และการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ1 [ 2 ][ 3 ] Next>>