ข่าว > รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
      คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ศูนย์ดูแลช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก เอดส์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ระดมทุน" จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
     1. ดูแล/ต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ
     2. ให้ความรู้-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
     3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
     4. จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆเพื่อระดมทุน

คุณสมบัติ
     1. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
     2. ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
     3. มีใจรักในงานบริการ
     4. มีจิตสาธารณะ / เสียสละเพื่อส่วนร่วม
     5. สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้
     6. สามารถทำงานล่วงเวลาและออกนอกสถานที่ได้
     7. มีทักษะการสื่อสาร
     8. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเยี่ยม

สวัสดิการ
      1. อาหารกลางวัน
      2. ประกันสังคม
      3. ตรวจสุขภาพประจำปี
      4. วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน

หมายเหตุ* ค่าตอบแทนตามตกลง

สมัคร/สอบถามได้ที่ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
ทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.