ข่าว > กิจกรรมวิ่งการกุศล Run For Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่2

กิจกรรมวิ่งการกุศล Run For Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่2
Run for Kids #1
รายละเอียดการสมัคร รุ่น VIP ค่าสมัคร ท่านละ 1,000 บาท รับเสื้อ เหรียญที่ระลึก พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รุ่น ประธานภาคตะวันออก ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัย รุ่น ปกติ ค่าสมัคร ท่านละ 300 บาท รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัย รุ่นและกลุ่มการแข่งขัน รุ่น VIP ไม่มีการแข่งขัน รุ่น ประธานภาคตะวันออก มีระยะการแข่งขันเดียว 11.4 กิโลเมตร รุ่น ปกติ มี 13 กลุ่มการแข่งขัน ดังนี้ ชาย * อายุไม่เกิน 19 ปี *อายุ 20-29 ปี *อายุ 30-39 ปี *อายุ 40-49 ปี * อายุ 50-59 ปี *อายุ 60-69 ปี *อายุ 70 ปี ขึ้นไป หญิง * อายุไม่เกิน 19 ปี *อายุ 20-29 ปี *อายุ 30-39 ปี *อายุ 40-49 ปี * อายุ 50-59 ปี *อายุ 60 ปี ขึ้นไป ฟันรัน เดินเพื่อสุขภาพ *อายุต่ำกว่า 15 ปี วิ่งฟรี *บุคคลทั่วไป (ไม่มีการแข่งขัน) หมายเหตุ** ทุกกลุ่มการแข่งขัน รับถ้วย 1-7 อันดับ ยกเว้น ฟันรันรุ่นบุคคลทั่วไป ไม่มีการแข่งขัน *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-478-2563, 095-525-3663