ข่าว > รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

No Picture In Gallery...

รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง
สวัสดิการ : ประกันสังคม, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และโบนัสปีละ 1 ครั้ง สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางอีเมลล์ได้ที่ prcamillian@yahoo.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-3868-5480