กิจกรรม > สบู่การกุศล

สบู่การกุศล
รายได้จากการจัดจำหน่าย นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV ณ สวนเอเดน จ.ระยอง