กิจกรรม

มีทั้งหมด 9 กิจกรรม
30/05/2013
เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วย และมีจำหน่ายที่คามิลเลียนฯ ระยอง

30/05/2013
คอนเสิร์ตซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่น ที่มีจิตอาสา ได้จัดขึ้นเพื่อหาเงินระดมทุนช่วยเหลือที่ต่างๆ1 [ 2 ][ 3 ] Next>>