กิจกรรม

มีทั้งหมด 8 กิจกรรม
30/05/2013
เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วย และมีจำหน่ายที่คามิลเลียนฯ ระยอง

30/05/2013
คอนเสิร์ตซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่น ที่มีจิตอาสา ได้จัดขึ้นเพื่อหาเงินระดมทุนช่วยเหลือที่ต่างๆ

24/02/2013
การระดมทุนโดยการปั่นจักรยาน โดยปั่นตั้งแต่บางนาถึงระยอง ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี1 [ 2 ][ 3 ] Next>>