คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSและเด็กกำพร้าที่ได้ รับผลกระทบจากAIDS และเป็น หน่วยงานหนึ่งใน “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย”เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 180 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน ภายใต้ จิตตารมณ์ของ นักบุญคามิลโล เด แลลลิส(ผู้ก่อตั้งคณะ) ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความ รักดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังเจ็บป่วย และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยง อันตรายต่อชีวิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
18/09/2016
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยฯ และเด็กกำพร้าที่ได้รับกระทบจากเอดส์

05/03/2012
การบริจาคที่คุณสามารถทำเองได้ และปลอดภัย

กิจกรรม
17/10/2016
สบู่สมุนไพร ออร์แกนิค ปราศจากสารเคมี 100%

17/02/2016
ขอเชิญร่วมสมทบทุนค่าอาหารสำหรับผู้ติดเชื้อฯ ณ สวนเอเดน อ.บ้านค่าย

โครงการ