คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSและเด็กกำพร้าที่ได้ รับผลกระทบจากAIDS และเป็น หน่วยงานหนึ่งใน “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย”เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 180 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน ภายใต้ จิตตารมณ์ของ นักบุญคามิลโล เด แลลลิส(ผู้ก่อตั้งคณะ) ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความ รักดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังเจ็บป่วย และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยง อันตรายต่อชีวิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
05/03/2012
การบริจาคที่คุณสามารถทำเองได้ และปลอดภัย

00/00/0000
งานเลี้ยงการกุศล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือเด็กๆ และผู้ป่วย ที่อยู่ในความดูแลของทางศูนย์ฯ

กิจกรรม
30/05/2013
เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วย และมีจำหน่ายที่คามิลเลียนฯ ระยอง

27/09/2012
สนใจสั่งซื้อติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-3868-5480

โครงการ