คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSและเด็กกำพร้าที่ได้ รับผลกระทบจากAIDS และเป็น หน่วยงานหนึ่งใน “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย”เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 180 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน ภายใต้ จิตตารมณ์ของ นักบุญคามิลโล เด แลลลิส(ผู้ก่อตั้งคณะ) ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความ รักดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังเจ็บป่วย และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยง อันตรายต่อชีวิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
05/03/2012
การบริจาคที่คุณสามารถทำเองได้ และปลอดภัย

00/00/0000
งานเลี้ยงการกุศล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือเด็กๆ และผู้ป่วย ที่อยู่ในความดูแลของทางศูนย์ฯ

กิจกรรม
17/02/2016
ขอเชิญร่วมสมทบทุนค่าอาหารสำหรับผู้ติดเชื้อฯ ณ สวนเอเดน อ.บ้านค่าย

17/02/2016
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และผู้ป่วยเอดส์

โครงการ