คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSและเด็กกำพร้าที่ได้ รับผลกระทบจากAIDS และเป็น หน่วยงานหนึ่งใน “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย”เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 180 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน ภายใต้ จิตตารมณ์ของ นักบุญคามิลโล เด แลลลิส(ผู้ก่อตั้งคณะ) ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความ รักดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังเจ็บป่วย และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยง อันตรายต่อชีวิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/07/2013
รายได้จากการขายบัตรบริจาคให้กับศูนย์ฯ คามิลเลียน

18/01/2013
ดินเนอร์การกุศล เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ที่เป็นเด็กกำพร้าและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ภายในงานพบกับการแสดงมากมายจากน้องๆ และโชว์พิเศษ ดนตรีพิณแก้ว โดย อ.วีระพงษ์, อูคูเลเล่ โดย อ.นันทวัฒน์ หรือครูกาย, การแสดง วาดทรายเล่าเรื่อง โดย อ.ก้องเกียรติ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน จะมีโชว์พิเศษใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำกับปีที่ผ่านมาแน่นอน...

กิจกรรม
30/05/2013
เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วย และมีจำหน่ายที่คามิลเลียนฯ ระยอง

30/05/2013
คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ได้ช่วยเหลือโดยการบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางศูนย์ฯ และยังอนุญาตให้เด็กๆ ของเราเข้าไปเยี่ยมชมไร่องุ่น

โครงการ